Szűrés, személyiségprofil összeállítása

Serdülőkorú sportolók sportpszichológiai felmérése

 

Általános tapasztalat a sportban, hogy az utánpótlás nevelés összetett feladat, mivel a sportvezetők, edzők egyszerre kell technikai, pedagógiai és személyiségfejlesztő munkát végezzenek. Maga a nevelőmunka a szülőkkel való együttműködést igényel, amihez tudás, tapasztalat és kommunikációs érzékenység szükséges. Ráadásul az egyéni sajátosságok maximális figyelembevételével. Ezért nélkülözhetetlen a komplex megközelítés. Ezen a téren, a sportpszichológiai szemlélet és módszerek használata hatalmas különbséget tud tenni az eredményeket illetően, a mentális munka óriási tartalékokat képes mozgósítani, amennyiben kellő komolysággal és alapossággal közelítünk.

Természetesen figyelembe vesszük az előzetes személyes egyeztetés szerinti igényeket és lehetőségeket, többféle együttműködési lehetőséget is meg tudunk valósítani. Alább többrégiós felmérés lehetőségét vázoljuk fel.

Praktikusan ez azt jelenti, hogy cégünk  3-4 fős team-je elutazik a megadott helyszínre, ahol egy időben lehetőség van a sportolók tesztelésére és mentális felmérésére, illetve interaktív előadás megtartására az edzők és szülők részére, adott témában. A felvett anyagok elemzése, illetve a sportolók profiljainak elkészítése ezután történik. Miután elkészültek az eredmények, szükséges még legalább egy találkozás az érintett edzőkkel és szülőkkel, hogy vissza tudjuk jelezni az eredményeket. (Tapasztalatunk, ha csupán egy írásbeli dokumentumot bocsátunk közre, az abban foglaltak egyrészt elsikkadnak /nem olvassák el/, másrészt könnyen félreérthetőek, félremagyarázhatóak.) Ebben a munkaformában (is) benne foglaltatik a későbbi szakmai konzultáció lehetősége az edzővel, esetenként a szülővel. Egy ilyen fókuszált munkanapon teamünk 25-30 sportoló tesztelését is el tudja végezni. Kérdés, hogy hány ilyen régiós szűrésre van szükség/lehetőség.

A sportpszichológiai mérés és elemzés tartalma.

Mindez összesítve képezi a fiatal sportoló személyiségprofilját. Az edzővel egyeztetve a profil információi kiválóan beépíthetők az edzéstervbe, az edző (és a szülő) sportolóval való kommunikációjába, ami segít abban, hogy a sportoló versenyhelyzetekben jobban szerepeljen.

Hadd hívjuk fel a figyelmet a munka hatékonysági szempontjaira. Arra gondolunk, hogy nagyon jól néz ki, a sok mérési eredmény, ám ha nem hasznosul, kidobott fáradság és pénz. Ezért a project fontos, talán a legfontosabb részének azt tartjuk, amikor az edzőkkel, vezetőkkel beszéljük meg a hasznosítás lehetőségeit, a vizsgálati eredmények jelentését, jelentőségét. Hisszük, hogy ezek a találkozók növelik meg a vizsgálati anyagok tényleges értékét: minél jobb a hasznosulás, annál értékesebb maga az anyag.

A project magába foglalja a komplex szűrést, a tesztek felvételét, az eredmények technikai feldolgozását, az eredmények értelmezését, a személyre szabott profilok elkészítését. Mindennek az értelmező visszajelzését edzők és szülők számára, illetve személyes konzultációkat és szükség esetén ismeretgyarapító konzultációs előadásokat.