Szülők Akadémiája

 

Énideál – énkép – önbecsülés

Az, hogy kiből mi lesz, alapvetően 3 dolog határozza meg (Brian Tracy szerint): Az egyik, hogy milyen szeretne lenni, milyenné szeretne válni, tehát az ideális én. A másik az énkép, azaz, hogy milyennek látja önmagát. Ez a kettő hat egymásra. Ha úgy értékelem, hogy túl nagy a különbség, tehát messze vagyok az ideálistól, akkor két dolgot tehetek: elkezdek fejlődni, vagy pedig kifogásokat gyártok. Hogy melyik utat választom, ez harmadik összetevőtől, az önbecsülésemtől függ. Mennyire szeretem magam, mennyire bízom magamban, abban, hogy be tudom váltani a lehetőségeimben rejlő ígéreteket.

Bármelyiket fejlesztem, a másik kettő is javul. Ám ha hagyom lepusztulni bármelyiket, a többi is rosszabbodik.

Brian Tracy azt mondja, hogy ebben olyan ember segíthet nekem önmagamon, tehát az önfejlesztésen kívül, akiben bízom, akire felnézek, akit tisztelek. Ez lehet az edzőm például, valamelyik rokonom, barátom, de lehetnek a szüleim is!

 

A Szülők Akadémiája program

 

Meggyőződésünk, hogy egyetlen szülő sem megy ki azért egy sportpályára, hogy problémát okozzon, hogy konfliktusba keveredjen. A szülők hősök, a mindennapok hősei. Hihetetlen erőfeszítést tesznek, hogy megszervezzék a sportoló életét, időbeosztását, biztosítsák a hátterét. Gyakran erőn felül teljesítenek fizikailag, szellemileg, esetleg anyagilag is. Ezzel együtt emberek ők is.

Tapasztalatunk szerint sok edző nem tekinti fontosnak ezeket a szempontokat, számukra a szülők akadékoskodó, kellemetlenkedő résztvevők, jelenlétük szükséges rossz, amit igyekeznek elviselni, alig méltatva a szülők fáradozásait. A negatív elvárások gyakran maguk teremtik meg a negatív körülményeket.

Konfliktusok pedig kialakulnak az élet minden területén, ahol emberek működnek együtt, vagy összekényszerülnek esetleg nem is azonos érdekszférák mentén. Már pedig a versenysport ilyen.

Ismerünk klubokat, ahol a pszichológusokat, mentális szakembereket bevonják a konfliktusok gyakorlati megoldásába. Már ez is jelentős előrelépésnek tekinthető, de az igazi megoldást az értő együttműködés jelentene.

Ennek az együttműködésnek, együtt gondolkodásnak a feltételeit igyekeztünk megteremteni a Szülők Akadémiája programsorozat létrehozásával. Tapasztalataink nem csak jók, hanem lelkesítőek.

Első lépésben összeállítottunk egy egyéves tematikát, és havonta egyszer a lehető leginteraktívabb kereteken belül 1-1 órás időkeretben foglalkozásokat, előadásokat tartunk. A szülők közössége nem csupán értő, de tenni, segíteni vágyó emberekből áll, akik sokak számára meglepő módon hajlandóak akár a tévedéseiket is belátni, és megváltoztatni viszonyulásukat, viselkedésüket akár a gyermekük esetében, akár a klub, az edzők vagy a sportvezetés viszonylatában. Úgy érzik, megbecsülik őket, és igyekeznek ezt viszonozni.

Az UTE Labdarúgó Akadémiáján már harmadik éve működik ez a rendszer, közösen kidolgoztunk egy etikai kódexet is, amihez közösen tartjuk is magunkat. Az edzők és szülők viszonya mindenki számára jelentősen javult, és a szülők segítségnyújtása a gyerekek részére is sokkal hatékonyabb, és megfelelő irányú. A hangulat a pályán kifejezetten családinak mondható.

Más kluboknál alkalomszerűen vezetünk egy-egy foglalkozást, több helyen igyekszünk ezt rendszerré fejleszteni. Mód van komplex programok összeállítására is, amikor napközben az edzők számára szerveznek képzéseket, este pedig a szülők gyűlnek össze, de az sem borzasztó elképzelés, hogy közös terembe gyűljenek össze edzők és szülők.

  • Vállaljuk a programok vezetését
  • Helyi szakemberek kiképzését, felkészítését Szülők Akadémiája programok vezetésére
  • Vállalunk konzultációt, szupervíziót programvezetők számára
  • Kézikönyv készül a gyakorlati tematika alkalmazásához

Nem csak hisszük, de tapasztaljuk is, hogy a Szülők Akadémiája programok jelentősen hozzájárulnak az utánpótlás korú sportolók eredményességéhez.